Ar-Ge Merkezi

ar ge merkezi belgesi 664
Tolkar Smartex

Tolkar AR-GE Merkezi Personel Sayısı

0

Araştırmacı

0

Üniversite - Lisans

0

Üniversite - Yüksek Lisans

0

Destek Personeli

0

Üniversite -Lisans

0

Üniversite - Ön Lisans

0

Teknisyen

0

Meslek Lisesi

0

Üniversite - Ön Lisans

0

Toplam AR-GE Personeli

5746 sayılı kanun kapsamında 2017 yılında Ar-Ge Merkezi unvanı alan TOLKAR, Atatürk organize Sanayi Bölgesinde 10036 Sokak No:6 adresinde kurduğu Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdiği projeleri ile teknolojik, ekolojik ve ekonomik farklar yaratmayı kendine misyon edinmiştir.

TOLKAR ilk kuruluş tarihi olan 1988 yılından itibaren mühendislik geliştirme çalışmalarının yerine Ar-Ge merkezi unvanı alması ile birlikte Ar-Ge merkezi olarak projelerini üretmeye devam etmiş ve çok sayıda proje ile geliştirdiği makinaları Türkiye’de ve Dünya pazarında satmaktadır. Türkiye ‘de Endüstriyel Çamaşırhane ve Tekstil Terbiye makinaları imalatı sektöründe yerli Ar-Ge Merkezi olmanın gururu, bilinci, sorumluluğu ile projelerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

7. scaled
arge 1

Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı başlanan 14.000 metrekare alana sahip fabrikamızı 2020 yılında bitirmenin ve faaliyete geçirmenin, ayrıca yine 2020 yılında Atatürk organize Sanayi Bölgesinde komple tesis olarak aldığımız 19.800 metrekare alana sahip bir fabrika binasını satın alıp yenileyerek, Türkiye’nin ve İzmir’in önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden birinde 3 adet fabrikayla, en yeni teknolojilerle büyüyerek ve güçlenerek yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız kurumsal sürdürülebilirlikle bizden sonraki kuşakların kaynaklarımızı kullanmaları, faaliyetlerimizi en önemlisi de Türkiye Ekonomisine katkılarını devam ettirmeleridir. Bu konuda en önemli gücü Ar-Ge Merkezi olmanın katkıları ile, farkındalıkları sayesinde alacağımıza inanıyoruz.

Firmamız Ar-Ge Merkezinde yapılan Ar-Ge projeleri ile geliştirdiği ürünleri teknolojik, ekolojik ve ekonomik farklar yaratma hedefiyle üretmektedir. En son üretim tekniklerinin, üretim makinalarının lazer sistemli, robotik araçlarının kullanıldığı üretim tesislerinde Ar-Ge merkezinde yapılan ve başarılı olan ürünleri üretmeyi sürdürmektedir. Projelerini yeni bir makine ihtiyacına göre, Müşteri istekleri talepleri veya ihtiyaçları üzerine, fonksiyonel değişiklikleri içeren geliştirmeye yönelik proje taleplerine göre, ithal edilecek makinaların yerine ikame edilecek yeni bir ürün projesi talebi ve ihtiyacına göre belirlemektedir. Projelerimizin tamamı özgün, buna karşın benchmark çalışmaları yaparak ve teknolojiyi takip ederek güncel ve gelecek teknolojileri kapsayacak şekilde düşünülen, katma değer yaratan, yenilikçi, ekonomik fayda sağlayan projelerdir.

robot lazer scaled
arge 4

TOLKAR Ar-Ge Merkezimizde tüm projeler için gerekli olan ve yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

-Mekanik sistemlerin 3 boyutlu tasarımlarının yapılması.

-Elektronik sistemlerin tasarımlarının gerçekleştirilmesi.

-Mekanik ve elektronik sistemleri ile ilgili mühendislik analizlerinin yapılması.

-İmalat çizimlerinin yapılması.

-Prototip imalat için gerekli malzeme/ekipman analizi ve seçimi.

-Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama aşamasında bütün mekanik veya elektronik aksam tasarım çalışmaları ve mühendislik analizleri gerçekleştirilmektedir.

-Mühendislik analizi süreciyle birlikte imalat çizimlerine geçilmektedir. Mühendislik analizleri ve doğrulama çalışmalarının ardından malzeme/ ekipman listesinin analiz edilmesi işlemlerine başlanmaktadır.

TOLKAR Ar-Ge personelleri hakkında; 

TOLKAR Ar-Ge merkezimizde her biri kendi alanında nitelikli personeller ile projelerini gerçekleştirmekte ve bünyesine katarak çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmekte kararlıdır. Özellikle Yüksek lisans konusuna önem verilerek ödül yönetmelikleri ile Ar-Ge merkezinde çalışan personeller desteklenecektir. TOLKAR Ar-Ge merkezimiz ile Üniversite sanayi işbirliğinin artırılması, proje hazırlama, lisansüstü eğitim, bilimsel yayın, nitelikli personel gibi konularda çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.

12. scaled